PERSONVERNERKLÆRING

Hvem får tilgang til informasjonen?

All informasjon behandles konfidensielt av Heggen tjenester (Mads Heggen). Informasjon som navn, adresse, kjøp og betalinger kan gis videre til skattemyndighetene om dette blir forespurt.

I prosjekter der jeg videreformidler oppdrag på vegne av en tredjepart, vil informasjonen denne tredjeparten behøver samles inn enten av meg eller tredjeparten. Tredjepartens egen personvernserklæring vil i slike tilfeller gjelde.

Formålet

Formålet med informasjonen er å få oversikt over kunder og deres kontaktinformasjon, kommunikasjon, tidligere prosjekter som er utført med disse og utførelse av prosjektet. Som kunde godtar du at informasjonen kan brukes til disse formålene. Betalingsinformasjon oppbevares i minimum 5 år etter norsk lov for bokføring.

Denne informasjonen samler vi om deg

Vi henter ikke opplysninger om deg fra andre kilder enn det du selv oppgir ved kommunikasjon med meg, eller ved overlevering av filer. Du har til enhver tid rett til å få vite hvilke opplysninger vi har om deg, endre og slette disse.

Unntaket ved sletting, er om du er kunde med et pågående prosjekt hos meg, eller ønsker å ha et prosjekt utført. Under slike tilfeller, kreves det at informasjonen skal kunne lagres. Allerede anonymisert innhold kan i enkelte tilfeller heller ikke slettes.

Følgende informasjon er obligatorisk å oppgi:

Ved bestilling av tjenester, kreves det fullt navn, adresse og e-postadresse. Noen prosjekter kan kreve at det gis tilgang til nettsider. I slike tilfeller vil brukernavn og passord til disse nettsidene være nødvendig å oppgi. Representerer kunden en bedrift, må organisasjonsnummer oppgis. Informasjon som er nødvendig for utføringen av oppdraget, vil også lagres.

Sikring av opplysninger

Oversatte, korrekturleste eller skrevne tekster og andre filer, samt kontaktinformasjon og kommunikasjon gjennom e-post, lagres bak en passordbeskyttet konto (Google), med totrinnskontroll for pålogging. Opplysningene deles ikke med tredjeparter der prosjektets omfang ikke tilsier at dette er nødvendig.

Arbeidsforhold (og i noen tilfeller ferdige prosjekter) vil kunne legges inn under porteføljet, men bare om kunden har gitt tillatelse til å gjøre dette. Brukernavn og passord til nettsider eller andre tjenester tilhørende kunden slettes fra e-post og datamaskin etter prosjektets slutt, om ikke annet er avtalt.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte meg på e-post post@madsheggen.no.