Skriving av tekster

← Tilbake til språktjenester

Å skrive en tekst handler ikke bare om å formidle informasjon – det handler også om å formidle informasjonen på en måte som leseren kjenner seg igjen i. Som tekstforfatter, er det her mitt hovedfokus ligger. Å gjøre ting vanskeligere enn de er, gir sjelden positiv effekt.

Arbeidsmengden tekstforfattere må legge inn når de skriver en tekst, vil variere ut ifra en rekke faktorer. Hovedfaktorene er tema og lengde. Noen tema, slik som badeballer og fjellturer, vil være enklere å skrive om enn tyngre tema, slik som roboter og kunstig intelligens. En god tekst krever kunnskap om temaet, og leseren legger fort merke til om dette mangler. En del av tiden går dermed til å tilegne seg denne kunnskapen. Lengden på teksten vil dernest øke eller senke tiden arbeidet tar.


Dette får du:

  • En tekst med formålstjenlig språk.
  • En SEO-vennlig tekst. Dette kan du lese mer om her.
  • En garanti på at jeg retter eventuelle feil du måtte oppdage, eller deler du vil endre på. Merk at dette ikke inkluderer nytt innhold.
  • En god leveringstid.

Dette koster det

Prisen er 1,50 NOK per ord, med en minstepris på 350 NOK (+ MVA).

Kontaktopplysninger

post@madsheggen.no

+47 48 00 30 26