Språktjenester: Korrekturlesing og språkvask

← Tilbake til språktjenester

Kvalitet er viktig. Korrekturlesing handler om å sjekke teksten for feil og mangler. Er tekstene fylt av grammatiske feil og dårlig oppbygde setninger, vil det svekke troverdigheten leseren har til deg eller din bedrift. Korrekturlesing er derfor en viktig del av kvalitetssikringen.

I tillegg til å rette grammatiske feil, skriver jeg også om på teksten for å gjøre den lettere å lese, hvis det er ønskelig. Som korrekturleser sørger jeg for at terminologien er korrekt, at det ikke forekommer feilstavelser, at syntaksen (setningsstrukturen) er god, og at den ikke inneholder slurvefeil, slik som doble mellomrom. Hvis teksten skal publiseres på nett, og det er ønskelig å gjøre den SEO-vennlig, tar jeg også hensyn til dette.

Studenttjenester:

Studenter som trenger en hjelpende hånd til gjennomgang av bachelor- og masteroppgaver får rabattert pris på korrektur og språkvask. I tillegg til å rette opp i det grammatiske får du hjelp og forslag til hva som kan forbedres. Trykk på knappene for å lese mer om korrektur av master- og bacheloroppgaver.

Du får:

  • en tekst fri for grammatiske og syntaktiske feil
  • en tekst som er enklere å lese
  • en tekst med korrekt terminologi
  • kvalitetsgaranti*

Kvalitetsgaranti*

Å gjøre feil er menneskelig. Selv om jeg gjør mitt ytterste for å bedre kvaliteten til teksten, kan det i enkelte tilfeller forekomme at feil ikke blir rettet. Hvis du oppdager noe du mener er feil i etterkant, vil jeg selvsagt rette det uten tillegg i prisen. Kvalitetsgarantien dekker ikke tillegg/endringer på teksten du opprinnelig ga meg.

Dette koster det

  • 0,35 NOK per ord (+ MVA).
  • Minstepris: 350 NOK (+ MVA).

Kontaktopplysninger

post@madsheggen.no

+47 48 00 30 26