Språktjenester: Oversettelse

← Tilbake til språktjenester

Å oversette tekster fra ett språk til et annet, er ikke alltid like lett. Ting betyr ulike ting i ulike sammenhenger, og det finnes ikke minst flust med fagterminologi å holde styr på. Å få ting på sitt eget språk, fremfor for eksempel engelsk, gir mange fordeler. Ikke bare blir det lettere å forstå, men knytter også leseren nærmere innholdet og mediet. Godt språk gir også økt troverdighet.

Det å oversette handler ikke bare om å videreføre informasjon korrekt fra ett språk til et annet, men kanskje enda mer om å «snakke» med leseren. Jeg fokuserer på å skrive kort og godt, uten at det går på bekostning av informasjonsmengden og viktige fagbegrep.

Hvilke språk jobber du med?

Jeg oversetter fra språkene engelsk, dansk og svensk, til norsk (både bokmål og nynorsk).

Ved behov kan jeg også leie inn tredjeparter for å oversette tekster til og fra andre språk. Hvis du ønsker å ha en tekst oversatt til andre språk, kan det være verdt å merke seg at prisene vil variere, alt ut fra hva den enkelte oversetteren velger å ta betalt.


Dette får du:

  • En god oversettelse.
  • Formatering som følger originalteksten.
  • En SEO-vennlig tekst (hvis ønskelig).
  • Revisjoner frem til du er fornøyd, som en del av kvalitetsgarantien.

Dette koster det

  • Pris: 1,40 NOK per ord i kildeteksten (+ MVA).
  • Minstepris: 450 NOK (+ MVA).

Hva mener du med «kvalitetsgaranti»?

Jeg ønsker ikke å gi fra meg et halvferdig produkt. Garanti er derfor inkludert i alle prosjekter, uavhengig av størrelse. Denne garantien går ut på at du alltid skal sitte igjen med et sluttprodukt du er fornøyd med. Revisjoner er med andre ord inkludert i prisen vi blir enige om. Kvalitetsgarantien dekker ikke tillegg/endringer på teksten du opprinnelig ga meg.

Kontaktopplysninger

post@madsheggen.no

+47 48 00 30 26