Å skrive en tekst handler ikke bare om å formidle informasjon – det handler også om å formidle informasjonen på en måte som leseren kjenner seg igjen i. Som tekstforfatter, er det her mitt hovedfokus ligger når jeg skriver. Å gjøre ting vanskeligere enn de er, gir sjelden positiv effekt. Jeg skriver kort, klart, konsist og presist, så lenge målgruppen ikke krever noe annet.

Arbeidsmengden tekstforfattere må legge inn når skrive en tekst, vil variere ut ifra en rekke faktorer. Hovedfaktorene er tema og lengde. Noen tema, som badeballer og fjellturer, vil være enklere å skrive om enn tyngre tema, som raketteknologi og kunstig intelligens. En god tekst krever kunnskap om temaet, for leseren legger fort merke til om dette mangler. En del av tiden går dermed til å tilegne seg denne kunnskapen. Lengden på teksten vil deretter naturligvis øke eller senke tiden arbeidet tar.

Dette får du

  • En tekst med godt språk. Skrivestilen tilpasses etter eget ønske.
  • En SEO-vennlig tekst. Dette kan du lese mer om her.
  • En garanti på at jeg retter eventuelle feil du måtte oppdage, eller deler du vil endre på. Merk at dette ikke inkluderer nytt innhold.
  • En formålstjenelig leveringstid.

Dette koster det

Generelt sett ligger prisen på 1,20 NOK per ord, men med en minstepris på 300 NOK + moms.

Kontakt

post@madsheggen.no

Tlf. 48 00 30 26