PERSONVERNERKLÆRING

Hvem får tilgang til informasjonen?

Informasjonen du oppgir i påmeldingskjemaet deles ikke med tredjeparter. All informasjon behandles konfidensielt. Heggen Tjenester (Mads Heggen) behandler informasjonen. Informsjon som navn, adresse, kjøp og betalinger kan gis videre til skattemyndighetene om dette blir forespurt.

Formålet

Formålet med informasjonen er å få oversikt over kunder og deres kontaktinformasjon, samt tidligere prosjekter som er utført med disse. Som kunde godtar du at informasjonen kan brukes til disse formålene. Betalingsinformasjon oppbevares i minimum 5 år etter norsk lov for bokføring.

Denne informasjonen samler vi om deg

Vi henter ikke opplysninger om deg fra andre kilder enn det du selv oppgir ved kommunikasjon med meg, eller ved overlevering av filer. Du har til enhver tid, i henhold til Norges lover, rett til å innhente hvilke opplysninger vi har om deg, og endre eller slette disse.

Under noen tilfeller kan det innhentes informasjon, eksempelvis telefonnummer eller adresse fra offentlige søkemotorer.

Unntaket ved sletting, er om du er kunde med et pågående prosjekt hos meg, eller ønsker å ha et prosjekt utført. Under slike tilfeller, kreves det at informasjonen skal kunne lagres.

Følgende informasjon er obligatorisk å fylle:

Ved bestilling av tjenester, kreves det fult navn, adresse og e-postadresse. Noen prosjekter kan kreve at det gis tilgang til nettisider. I slike tilfleler vil brukernavn og passord til disse nettsidene være nødvendig å oppgi. Representerer kunden en bedrift, må organisasjonsnummer oppgis.

Sikring av opplysninger

Informasjonen behandles utelukkende internt av internt av Heggen Tjenester. Oversatte tekster, artikler og andre filer lagres bak en passordbeskyttet konto (Google Drive), med tofaktorautorisering for pålogging. Filer, kontaktinformasjon og annen info deles ikke med tredjeparter. Arbeidsforhold (og i noen tilfeller ferdige prosjekter) vil kunne legges inn under porteføljet, men bare om klienten har gitt tillatelese til å gjøre dette. Brukernavn og passord slettes fra mail og datamaskin etter prosjektets slutt, om ikke annet er avtalt.

Kontaktinformasjon / endring og sletting av informasjon

All informasjon vi har om deg etter ønske, sett at du ikke har et pågående prosjekt hos meg når ønsket ytres. Du kan kontakte meg på e-post post@madsheggen.no.