Mads Heggen

Korrekturlesing og språkvask

← Tilbake til språktjenester

 

Kvalitet er viktig. Korrekturlesing handler om å sjekke teksten for feil og mangler. Er tekstene fylt av grammatiske feil og dårlig oppbygde setninger, vil det svekke troverdigheten leseren har til deg eller din bedrift. Korrekturlesing er en viktig del av kvalitetssikringen.

I tillegg til å rette grammatiske feil, skriver jeg også om på teksten for å gjøre den lettere å lese, dersom dette er ønskelig. Som korrekturleser sørger jeg for at terminologien i teksten er korrekt, at formateringen av teksten er gjennomgående konsistent samt at den for eksempel ikke inneholder doble mellomrom. Jeg tar også hensyn til at teksten skal være SEO-vennlig, dersom den er publisert på nettet og dette er ønskelig.

Dette får du

  • En fri for grammatiske feil*.
  • En tekst som er enklere å lese.
  • En tekst med korrekt terminologi.

Garanti*

Å gjøre feil er menneskelig. Selv om jeg gjør mitt ytterste for å bedre kvaliteten til teksten, kan det i enkelte tilfeller forekomme at en feil ikke blir rettet. I slike tilfeller tilbyr jeg meg å rette disse.

Dette koster det

  • Pris: 1,20 NOK per ord (mer ved tekniske tekser).
  • Minstepris 350 NOK.